God jul!

Vi har tatt ferie. I document my adventures in travel, style, and food. Hope you have a nice stay!

Pullerter på Bakklandet

Pullerter på Bakklandet

Vi har produsert 3D visualiseringer av hvordan Bakklandet kommer til å se ut når monteringen av automatiske pullerter blir ferdig. 

3D-print som salgsverktøy

3D-print som salgsverktøy

Animasjon på Foraas.no

Animasjon på Foraas.no