Prosessen

Vår strategi er å bli kjent med kunde og utarbeide løsning fra gjensidig ståsted. Alle prosjekter er forskjellige, men de har alle likevel den samme underliggende prosessen på plass.


1. Brief

Det hele starter med at dere svarer på 10 raske spørsmål som hjelper oss å forstå hva dere gjør, hvem kundene er, og hva dere håper på å oppnå med videoen.

2. Tonen, stilen og vinklingen

Vi tolker svarene i briefen din og kommer med forslag til tone, stil og vinkling i form av et manus og styleframes. Opptil flere korreksjoner.

3. Storyboard

Vi produserer et storyboard - et visuelt handlingsreferat av videoen din som korresponderer med manuset, og beskriver hva vi animerer med tilhørende stemme. Opptil flere korreksjoner.

4. Produksjon

Alt forarbeid er nå fullført og selve produksjonen kan iverksettes. Dette er den lengste fasen og kan ta opp til flere uker å fremstille, alt avhengig av prosjekt. Det er derfor det er viktig at stegene ovenfor er godkjent og nøye tilrettelagt.

5. Levering

Animasjonen blir eksportert og levert til deg etter ditt behov og tekniske krav. Vi kan nå ta oss en bolle og gå tilbake til å være en Dovenpels.